Xem theo ngày   Lựa chọn chương trình
    Kênh  TRT1 Ngày  02/08/2014
  Thời gian Nội dung chương trình
   05:45 Thể dục buổi sáng
   05:45 Thể dục buổi sáng
   05:45 Thể dục buổi sáng
   05:45 Thể dục buổi sáng
   05:45 Thể dục buổi sáng
   05:45 Thể dục buổi sáng
   06:00 Tiếp sóng Chào ngày mới VTV1
   06:00 Tiếp sóng Chào ngày mới VTV1
   06:00 Tiếp sóng Chào ngày mới VTV1
   06:00 Tiếp sóng Chào ngày mới VTV1
   06:00 Tiếp sóng Chào ngày mới VTV1
   06:00 Tiếp sóng Chào ngày mới VTV1
   06:30 Chương trình thời sự Chào ngày mới
   06:30 Chương trình thời sự Chào ngày mới
   06:30 Chương trình thời sự Chào ngày mới
   06:30 Chương trình thời sự Chào ngày mới
   06:30 Chương trình thời sự Chào ngày mới
   06:30 Chương trình thời sự Chào ngày mới
   06:55 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   06:55 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   06:55 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   06:55 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   06:55 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   06:55 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   07:10 Phim Việt Nam: Gieo gió- Tập 26
   07:10 Phim Việt Nam: Gieo gió- Tập 26
   07:10 Phim Việt Nam: Gieo gió- Tập 26
   07:10 Phim Việt Nam: Gieo gió- Tập 26
   07:10 Phim Việt Nam: Gieo gió- Tập 26
   07:10 Phim Việt Nam: Gieo gió- Tập 26
   07:50 Thế giới âm nhạc
   07:50 Thế giới âm nhạc
   07:50 Thế giới âm nhạc
   07:50 Thế giới âm nhạc
   07:50 Thế giới âm nhạc
   07:50 Thế giới âm nhạc
   08:20 Phim Mỹ: Chuyển hướng bay
   08:20 Phim Mỹ: Chuyển hướng bay
   08:20 Phim Mỹ: Chuyển hướng bay
   08:20 Phim Mỹ: Chuyển hướng bay
   08:20 Phim Mỹ: Chuyển hướng bay
   08:20 Phim Mỹ: Chuyển hướng bay
   09:55 Giải trí nước ngoài
   09:55 Giải trí nước ngoài
   09:55 Giải trí nước ngoài
   09:55 Giải trí nước ngoài
   09:55 Giải trí nước ngoài
   09:55 Giải trí nước ngoài
   10:20 Chương trình Hồ sơ mật: Martha Gellhorn- Phần 2
   10:20 Chương trình Hồ sơ mật: Martha Gellhorn- Phần 2
   10:20 Chương trình Hồ sơ mật: Martha Gellhorn- Phần 2
   10:20 Chương trình Hồ sơ mật: Martha Gellhorn- Phần 2
   10:20 Chương trình Hồ sơ mật: Martha Gellhorn- Phần 2
   10:20 Chương trình Hồ sơ mật: Martha Gellhorn- Phần 2
   10:45 Phim tài liệu: Dọc miền di sản
   10:45 Phim tài liệu: Dọc miền di sản
   10:45 Phim tài liệu: Dọc miền di sản
   10:45 Phim tài liệu: Dọc miền di sản
   10:45 Phim tài liệu: Dọc miền di sản
   10:45 Phim tài liệu: Dọc miền di sản
   11:00 Phim hoạt hình
   11:00 Phim hoạt hình
   11:00 Phim hoạt hình
   11:00 Phim hoạt hình
   11:00 Phim hoạt hình
   11:00 Phim hoạt hình
   11:15 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   11:15 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   11:15 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   11:15 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   11:15 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   11:15 Chuyên đề Xây dựng Đảng
   11:30 Chương trình thời sự buổi trưa
   11:30 Chương trình thời sự buổi trưa
   11:30 Chương trình thời sự buổi trưa
   11:30 Chương trình thời sự buổi trưa
   11:30 Chương trình thời sự buổi trưa
   11:30 Chương trình thời sự buổi trưa
   12:00 Phim Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh- Tập 22
   12:00 Phim Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh- Tập 22
   12:00 Phim Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh- Tập 22
   12:00 Phim Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh- Tập 22
   12:00 Phim Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh- Tập 22
   12:00 Phim Ấn Độ: Em sẽ là cô dâu của anh- Tập 22
   12:55 Tinh hoa võ thuật: Eskrima- Phần 1
   12:55 Tinh hoa võ thuật: Eskrima- Phần 1
   12:55 Tinh hoa võ thuật: Eskrima- Phần 1
   12:55 Tinh hoa võ thuật: Eskrima- Phần 1
   12:55 Tinh hoa võ thuật: Eskrima- Phần 1
   12:55 Tinh hoa võ thuật: Eskrima- Phần 1
   13:20 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 16
   13:20 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 16
   13:20 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 16
   13:20 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 16
   13:20 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 16
   13:20 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 16
   14:05 Chương trình Huế và những điểm đến
   14:05 Chương trình Huế và những điểm đến
   14:05 Chương trình Huế và những điểm đến
   14:05 Chương trình Huế và những điểm đến
   14:05 Chương trình Huế và những điểm đến
   14:05 Chương trình Huế và những điểm đến
   14:35 Phim khoa học: Sự sống trên trái đất
   14:35 Phim khoa học: Sự sống trên trái đất
   14:35 Phim khoa học: Sự sống trên trái đất
   14:35 Phim khoa học: Sự sống trên trái đất
   14:35 Phim khoa học: Sự sống trên trái đất
   14:35 Phim khoa học: Sự sống trên trái đất
   15:00 Phim Hàn Quốc: Cô gái mặt trời- Tập 22
   15:00 Phim Hàn Quốc: Cô gái mặt trời- Tập 22
   15:00 Phim Hàn Quốc: Cô gái mặt trời- Tập 22
   15:00 Phim Hàn Quốc: Cô gái mặt trời- Tập 22
   15:00 Phim Hàn Quốc: Cô gái mặt trời- Tập 22
   15:00 Phim Hàn Quốc: Cô gái mặt trời- Tập 22
   15:45 Câu lạc bộ thư giãn
   15:45 Câu lạc bộ thư giãn
   15:45 Câu lạc bộ thư giãn
   15:45 Câu lạc bộ thư giãn
   15:45 Câu lạc bộ thư giãn
   15:45 Câu lạc bộ thư giãn
   16:10 Phóng sự
   16:10 Phóng sự
   16:10 Phóng sự
   16:10 Phóng sự
   16:10 Phóng sự
   16:10 Phóng sự
   16:20 Ca nhạc: Nhớ về Hà Nội
   16:20 Ca nhạc: Nhớ về Hà Nội
   16:20 Ca nhạc: Nhớ về Hà Nội
   16:20 Ca nhạc: Nhớ về Hà Nội
   16:20 Ca nhạc: Nhớ về Hà Nội
   16:20 Ca nhạc: Nhớ về Hà Nội
   16:45 Ca nhạc thiếu nhi: Thêm một tuổi hồng
   16:45 Ca nhạc thiếu nhi: Thêm một tuổi hồng
   16:45 Ca nhạc thiếu nhi: Thêm một tuổi hồng
   16:45 Ca nhạc thiếu nhi: Thêm một tuổi hồng
   16:45 Ca nhạc thiếu nhi: Thêm một tuổi hồng
   16:45 Ca nhạc thiếu nhi: Thêm một tuổi hồng
   17:00 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 17
   17:00 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 17
   17:00 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 17
   17:00 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 17
   17:00 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 17
   17:00 Phim Hàn Quốc: Tầng gác mái- Tập 17
   18:15 Bản tin Tài chính
   18:15 Bản tin Tài chính
   18:15 Bản tin Tài chính
   18:15 Bản tin Tài chính
   18:15 Bản tin Tài chính
   18:15 Bản tin Tài chính
   18:30 Thời sự 24 giờ
   18:30 Thời sự 24 giờ
   18:30 Thời sự 24 giờ
   18:30 Thời sự 24 giờ
   18:30 Thời sự 24 giờ
   18:30 Thời sự 24 giờ
   19:00 Tiếp Thời sự VTV
   19:00 Tiếp Thời sự VTV
   19:00 Tiếp Thời sự VTV
   19:00 Tiếp Thời sự VTV
   19:00 Tiếp Thời sự VTV
   19:00 Tiếp Thời sự VTV
   19:45 Bản tin Dự báo thời tiết
   19:45 Bản tin Dự báo thời tiết
   19:45 Bản tin Dự báo thời tiết
   19:45 Bản tin Dự báo thời tiết
   19:45 Bản tin Dự báo thời tiết
   19:45 Bản tin Dự báo thời tiết
   19:50 Chương trình thời sự buổi tối
   19:50 Chương trình thời sự buổi tối
   19:50 Chương trình thời sự buổi tối
   19:50 Chương trình thời sự buổi tối
   19:50 Chương trình thời sự buổi tối
   19:50 Chương trình thời sự buổi tối
   20:15 Thông tin Kinh tế thị trường
   20:15 Thông tin Kinh tế thị trường
   20:15 Thông tin Kinh tế thị trường
   20:15 Thông tin Kinh tế thị trường
   20:15 Thông tin Kinh tế thị trường
   20:15 Thông tin Kinh tế thị trường
   20:35 Phim Việt Nam: Chàng trai không biết ghen- Tập 2
   20:35 Phim Việt Nam: Chàng trai không biết ghen- Tập 2
   20:35 Phim Việt Nam: Chàng trai không biết ghen- Tập 2
   20:35 Phim Việt Nam: Chàng trai không biết ghen- Tập 2
   20:35 Phim Việt Nam: Chàng trai không biết ghen- Tập 2
   20:35 Phim Việt Nam: Chàng trai không biết ghen- Tập 2
   21:20 Nhịp sống trẻ
   21:20 Nhịp sống trẻ
   21:20 Nhịp sống trẻ
   21:20 Nhịp sống trẻ
   21:20 Nhịp sống trẻ
   21:20 Nhịp sống trẻ
   21:40 Phim cuối tuần: Mười sáu điều ước
   21:40 Phim cuối tuần: Mười sáu điều ước
   21:40 Phim cuối tuần: Mười sáu điều ước
   21:40 Phim cuối tuần: Mười sáu điều ước
   21:40 Phim cuối tuần: Mười sáu điều ước
   21:40 Phim cuối tuần: Mười sáu điều ước
   23:00 Thừa Thiên Huế trong ngày
   23:00 Thừa Thiên Huế trong ngày
   23:00 Thừa Thiên Huế trong ngày
   23:00 Thừa Thiên Huế trong ngày
   23:00 Thừa Thiên Huế trong ngày
   23:00 Thừa Thiên Huế trong ngày
E-mail Tải về
Xem theo ngày   Lựa chọn chương trình
Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Tiêu đề
Thông điệp
     
Trang chủ | Tin tức | Chuyên đề Liên hệ tòa soạn | Liên hệ quảng cáo
Bản quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.trt.com.vn
Giấy phép số 133/GP-TTĐT cấp ngày 7 tháng 10 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tòa soạn: Số 58 Hùng Vương, thành phố Huế, Tel.: (054)3822162, Fax:(054)3822162, Email: contact@trt.vn
Thiết kế và phát triển: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT)